Giấy Carbonless 3 liên, 50 bộ/cuốn, khổ 19.5 x 27 cm

Màu in In 1 màu đen In 1 màu khác In nhiều màu Thời gian
1 cuốn Đơn giá:  240.000 Đơn giá:  290.000 Đơn giá:  330.000 3 ngày
2  cuốn Đơn giá:  220.000 Đơn giá:  260.000 Đơn giá:  300.000 3 ngày
3  cuốn Đơn giá:  180.000 Đơn giá: 220000 Đơn giá:  260.000 3 ngày
4  cuốn Đơn giá:  160.000 Đơn giá:  195.000 Đơn giá:  220.000 3 ngày
5  cuốn Đơn giá:  140.000 Đơn giá:  170.000 Đơn giá:  200.000 3 ngày
10  cuốn Đơn giá:  120.000 Đơn giá:  150.000 Đơn giá:  170.000 5 ngày
20  cuốn Đơn giá:  110.000 Đơn giá:  120.000 Đơn giá:  130.000 5 ngày
30  cuốn Đơn giá:  100.000 Đơn giá:  110.000 Đơn giá:  120.000 5 ngày
40  cuốn Đơn giá:    95.000 Đơn giá:   100.000 Đơn giá:  110.000 7 ngày
50  cuốn Đơn giá:    85.000 Đơn giá:    95.000 Đơn giá:  100.000 7 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

 

Liên hệ nhân viên phụ trách in hóa đơn: Ms Phương 0909 851 909