Sau khi khắc dấu xong, bạn cần làm các thủ tục sau:

  1. Công bố con dấu;
  2. Đăng ký tài khoản ngân hàng;
  3. Mua chữ ký số để khai báo thuế và nộp thuế điện tử;
  4. Đề nghị ngân hàng xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử
  5. Thông báo số tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  6. Nộp thuế môn bài;
  7. Khai thuế ban đầu tại Chi cục Thuế quận, huyện.
  8. Nộp và nhận quyết định đặt in hóa đơn.

Phước Việt nhận thực hiện tất cả các dịch vụ trên với tổng chi phí chỉ từ 1.100.000 – 1.500.000 đồng.