Trong quá trình kinh doanh hoặc mở thêm ngành nghề, không ít doanh nghiệp gặp lúng túng khi xin giấy phép con hoặc các loại giấy phép, thẻ khác như thẻ APEC, giấy phép lao động, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, hộ chiếu, gia hạn visa, lý lịch tư pháp, …

Để tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp, Phước Việt triển khai dịch vụ xin giấy phép con và các loại giấy tờ khác cho doanh nghiệp.

 

Một số giấy phép con:

STT Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
1 Kinh doanh dịch vụ cầm đồ
2 Kinh doanh dịch vụ xoa bóp
3 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
4 Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục Hải quan
5 Kinh doanh dịch vụ đòi nợ
6 Kinh doanh rượu
6 Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy
7 Kinh doanh vận tải đường bộ
8 Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô
9 Kinh doanh vận tải đường thủy
10 Kinh doanh bất động sản
11 Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án
12 Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng
13 Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
14 Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
15 Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình
16 Kinh doanh dịch vụ lập, thẩm tra xây dựng dự án đầu tư xây dựng
17 Kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng
18 Kinh doanh dịch vụ in
19 Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm
20 Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội
21 Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
22 Hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non
23 Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản
24 Kinh doanh dịch vụ chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản
25 Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
26 Kinh doanh thuốc
27 Sản xuất mỹ phẩm
28 Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ
29 Kinh doanh trang thiết bị y tế
30 Kinh doanh dịch vụ lữ hành
31 Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu
32 Kinh doanh dịch vụ lưu trú
33 Kinh doanh dịch vụ quảng cáo
34 Kinh doanh chế phẩm sinh học
35 Kinh doanh mua, bán vàng miếng
36 Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

 

Các giấy phép, thẻ khác:

STT Các loại thẻ, giấy phép khác
1 Thẻ Apec (ABTC)
2 Giấy phép lao động
3 Thẻ thường trú
4 Thẻ tạm trú
5 Hộ chiếu
5 Gia hạn visa
6 Lý lịch tư pháp