Khắc dấu lấy liền

Phước Việt giao con dấu liền cho doanh nghiệp sau 30 phút kể từ khi doanh nghiệp đưa Giấy phép kinh doanh.

Đặc biệt, trong tháng 7, Phước Việt có chương trình khuyến mãi, Phước Việt khắc và giao dấu miễn phí cho doanh nghiệp ngay trong ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.