Dịch vụ trả con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu cho công an

Phước Việt thực hiện dịch vụ trả Con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu tại cơ quan công an thay cho những khách hàng đã có dấu mới muốn trả lại con dấu cũ.

Thủ tục: Khách hàng giao Phước Việt: Con dấu, Giấy chứng nhận mẫu dấu và Giấy giới thiệu ký sẵn (để trống tên người đi làm). Phước Việt sẽ soạn hồ sơ và nộp hồ sơ thay cho khách hàng; đồng thời trả Giấy xác nhận của công an đã trả Con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu sau 02 ngày.

Giá: 200.000 đồng