Hóa đơn, phần không thể thiếu của doanh nghiệp. Để tạo thuận tiện, nhanh chóng cho khách hàng, Phước Việt cùng với các đối tác của mình cung cấp dịch vụ in hóa đơn cho doanh nghiệp cùng với thời điểm khắc dấu.

Quy trình đặt in hóa đơn:

Bước 1: Doanh nghiệp cung cấp giấy tờ và thông tin để in (Bản sao có thị thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và CMND đại diện pháp luật; Giấy giới thiệu người đi đặt in hóa đơn; Logo, Điện thoại, Fax, Email, tài khoản ngân hàng (nếu có));

Bước 2: Thanh toán 70% giá trị đơn hàng;

Bước 3: Ký Hợp đồng in hóa đơn (4 bản) và ký trước Biên bản thanh lý hợp đồng (02 bản);

Bước 4: Doanh nghiệp nhận Mẫu hóa đơn thiết kế qua email; xác nhận Mẫu in.

Bước 5: Nhận hàng gồm: hóa đơn, 02 bản Hợp đồng, 01 bản thanh lý Hợp đồng, 03 bộ hóa đơn mẫu (để thông báo phát hành); được nhận hàng tại nhà, sau 05 ngày kể từ thời điểm xác nhận mẫu in.

Vui lòng quay lại TRANG CHỦ, Xem trong mục BẢNG GIÁ để biết giá chi tiết.