Theo qui định của luật doanh nghiệp 2014, con dấu là tài sản của doanh nghiệp, cho nên doanh nghiệp được quyết định về số lượng (có thể làm nhiều con dấu), hình thức (không chỉ hình tròn và màu đỏ như trước) và nội dung (có thể đưa logo, slogan vào) con dấu. Về nội dung con dấu chỉ có 02 thông tin bắt buộc phải thể hiện là tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Thủ tục khắc dấu doanh nghiệp rất đơn giản, bạn chỉ cần mang hoặc gửi Giấy phép kinh doanh cho chúng tôi, bạn đã có thể nhận liền con dấu để qua Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố con dấu doanh nghiệp mình. Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí hoặc đặt dấu: 090 1433 131.